Hulp bij dementie - Midden-Limburg

Het algemene doel van het project Hulp bij Dementie is om een samenhangend en afgestemd geheel van zorg en diensten aan dementerende cliënten en mantelzorgers te bieden waardoor de persoon met dementie (indien gewenst) zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen met een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Ook ondersteuning bij activiteiten en sociale contacten wordt hierin meegenomen. Begeleiding en ondersteuning zijn nadrukkelijk ook gericht op de partner, familie en andere betrokkenen. Uitgangspunt hierin zijn de persoonlijke wensen en behoeften van de dementerende cliënt en mantelzorger(s): U als cliënt of mantelzorger hebt de belangrijkste stem in dit traject, u bepaalt wat u wel of niet wilt.

De zorgorganisaties in de regio Midden Limburg - zoals huisartsen, thuiszorg, verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, MET ggz, welzijnsorganisaties - werken nauw met elkaar samen en stemmen de benodigde zorg voor de dementerende cliënt op elkaar af. Ook contacten met de gemeenten zijn hierbij van belang.

Lees meer op de website

Lees meer
Doelgroep
dementie
Leeftijd
55 jaar en ouder
Postadres Westhoven 5
6042NV Roermond
Telefoon 088 6104141
Website www.hulpbijdementie.nl
E-mail
Contactpersoon
Lees meer over...
Keurmerk
Kloppen de gegevens van deze organisatie niet (meer)? Geef een wijziging door